گروه های کالایی ویژه

منوی غذای ویژه

چلو کباب ها

کباب ها

دسر

چلو جوجه ممتاز

1,550,000 ریال

350 برنج ايراني 320گرم جوجه ارگانيک سينه