گروه های کالایی ویژه

منوی غذای ویژه

چلو کباب ها

کباب ها

پیش غذا

چلو جوجه ممتاز

3,100,000 ریال

350 برنج ايراني 320گرم جوجه ارگانيک سينه